γ€γ‚€γ˜γ‚“πŸ†•YF-19製作中 is a user on plasticmodels.tokyo. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
γ€γ‚€γ˜γ‚“πŸ†•YF-19製作中 @tumujin

γƒŠγƒ©γƒ†γ‚£γƒ–γΏγΎγ—γŸγ©γ‚“